VAŽNO :

Tu smo da vas osnažimo!

Aktivnosti projekta

Šta predstavlja projekat Osnaži Me?

Osnaži Me je projekat koji za cilj ima da osposobi i osnaži mlade žene (17-25) na sjeveru Crne Gore kroz formalnu i neformalnu edukaciju, omogući im da prepoznaju svoj potencijal i vrijednosti, i osnaži ih u pronalaženju posla i kreiranju poslovnih i preduzetničkih prilika. Nosioci projekta su mladi okupljeni u organizaciji „Omladinski klub Berane“, uz podršku PR agencije „V+O Communication“. Projekat je do sada podržan od strane Ministarstva sporta i...

Pročitaj više

© 2020 www.osnazime.org All Rights Reserved.