VAŽNO :

Tu smo da vas osnažimo!

Naši partneri

omladinska organizacija

Omladinski klub Berane

Omladinski klub Berane je nevladina omladinska organizacija osnovana 2015. godine, koju je osnovala grupa mladih ljudi, koji su u to vrijeme bili studenti, sa ciljem osnaživanja mladih kroz volonterizam, aktivizam i liderstvo. Ova organizacija je organizovala različite aktivnosti za mlade koje su podržali, između ostalog, Opština Berane i Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore.

vladina organizacija

Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore

Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore kao jedan od svojih prioriteta navodi poboljšanje položaja mladih sa sjevera Crne Gore. Mladi predstavljaju najvredniji resurs svake države i zato je omladinska politika visoko u agendi crnogorske vlade. Posebna pažnja se posvećuje Programu ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike, kojim se prepoznaju potrebe mladih i zadovljavaju prioriteti u saradnji sa svim relevantnim subjektima, uključujući mlade, a sve u cilju unapređenja njihovog položaja.

fondacija

Coca-Cola Fondacija

Coca-Cola Fondacija je osnovana 1984. godine sa idejom da svake godine kompanija Coca-Cola vrati zajednici 1% svojih poslovnih prihoda. Samo u 2017. godini, Coca-Cola i Coca-Cola Fondacija vratile su zajednici više od 138 miliona dolara, direktno podržavajući skoro 300 organizacija u više od 70 zemalja širom sveta kroz različite programe. Pored ekonomskog osnaživanja žena, pristupa čistoj vodi, obrazovanja i građanskih inicijativa, prioritet Coca-Cola Fondacije je i osnaživanje i razvoj mladih.

konsultantska organizacija

V+O Communication

V+O Communication je vodeća konsultantska kuća u oblasti komunikacija u jugoistočnoj Evropi. Kao regionalni partneri i konsultanti brojnih korporacija, vlada, institucija, organizacija i njihovih lidera, V+O Communication pokriva čitav spektar najrazličitijih usluga iz oblasti konsaltinga i komunikacija, pružajući usluge za više od 120 vodećih multinacionalnih i lokalnih kompanija. V+O Communication ima bogato iskustvo u razvijanju, implementaciji i mjerenju rezultata brojnih projekata podrške zajednici.

parlament srednjoškolaca

Unija Srednjoskolaca Crne Gore

Misija Unije srednjoškolaca je omogućavanje i stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih učenickih parlamenata Crne Gore sa ciljem promovisanja važnosti učestvovanja srednjoskolaca u procesima odlučivanja u vezi sa svim aspektima njihovog obrazovanja; jačanja demokratskih potencijala mladih ljudi, uključivanja u savremene trendove omladinskog aktivizma, a sve to kroz različite vidove edukacije, te međunarodnu saradnju.

© 2020 www.osnazime.org All Rights Reserved.