VAŽNO :

Tu smo da vas osnažimo!

INTERVJU SA MILENOM AKOVIĆ – VOĐOM NACIONALNOG PROJEKTA OSNAŽI ME

Milena Aković ima 25 godina i predsjednica je Omladinskog kluba Berane koji je osnovan 2015. godine. Sa svojim timom pomaže mladima da budu aktivni u društvenoj zajednici i na taj način mijenjaju ono sa čime nisu zadovoljni. Kroz projekat Osnaži me žele da pomognu mladim ženama sa sjevera Crne Gore da prepoznaju svoj potencijal i vrijednost u kreiranju svoje poslovne budućnosti.

Projekat Osnaži Me je pokrenuo Omladinski klub Berane. Kako ste došli na ideju da se bavite baš ovim pitanjem?

Kao neko ko je odrastao u maloj sredini, koja često nije imala šta da pruži mladima, uvijek sam bila jedna od onih aktivnih mladih koja traži prilike. Tako je i nastao sam Omladinski klub u Beranama, a onda smo kroz svoje djelovanje došli na ideju da pokrenemo projekat „Osnaži Me“. I sama sam uvijek bila svjesna ranjivosti mladih žena na sjeveru Crne Gore. Ta ranjivost se ispoljavala, i ispoljava se, kroz veću stopu nezaposlenosti žena u odnosu na muškarce, kao i nedostatak neformalnog obrazovanja. Ovdje posebno treba istaći neinformisanost mladih žena na sjeveru o brojnim sferama društva i mogućnostima. Jednostavno, ako sam ne stvaraš prilike – nemaš ih. Zato vjerujemo da ćemo ovim projektom pokrenuti mlade žene, informisati ih i usmjeriti u njihovom karijernom putu, jer je upravo ovakav projekat bio nešto što je nedostajalo mojoj generaciji i meni.

Projekat je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, a dodatno ste dobili podršku i od opština na sjeveru Crne Gore, među kojima je i Opština Berane. Zašto je bitno imati institucionalnu podršku?

Institucionalna podrška doprinosi valorizaciji našeg projekta „Osnaži Me“ na dva načina. Prvenstveno, jer je na pravi način prepoznat značaj uključenosti mladih u rješavanje nacionalnih problema, kao što je sam razvoj sjevera u pogledu neformalnog obrazovanja i osnaživanja mladih žena, a drugo, jer se na taj način ukazuje na otvorenost institucija za saradnju sa organizacijama u ovim važnim segmentima. Mi smo zaista ponosni što imamo ovakvu institucionalnu podršku, jer nam je to dodatna motivacija i potvrda da radimo prave stvari, na pravi način.

Coca-Cola Fondacija je pokrovitelj projekta Osnaži me. Koliko je za vas važan doprinos jedne ovako velike fondacije u realizaciji samog projekta?

Doprinosi ovog tipa su od krucijalnog značaja za projekte koji se bave socijalni osnaživanjem. Naročito nam je bitno što je Coca Cola Fondacija prepoznala značaj pitanja osnaživanja mladih žena na sjeveru Crne Gore, kao jedne od najugroženiji ciljnih grupa u ovom segmentu. Vjerujemo da ćemo projektnim aktivnostima, odnosno kroz formalnu i neformalnu edukaciju,  ali i kroz aktivno usmjeravanje ovih mladih žena kako da prepoznaju prave poslovne prilike ili kako da se upuste u preduzetničke vode, značajno doprinijeti njihovom osnaživanju. Zato, dobijanje podrške ovog tipa za nas predstavlja pravi vjetar u leđa, ali i potvrdu da radimo zaista pravu stvar.

Kada je u pitanju položaj mladih žena u Crnoj Gori, šta po vašem mišljenju predstavlja najveći problem?

Smatram da mlade žene često nisu svjesne prilika i mogućnosti koje im se pružaju, a sve to zbog nedostatka pravih informacija i onog „vjetra u leđa“ koji nam je često svima potreban. I sama sam prošla tu fazu i znam koliko bi mi jedna radionica značila u daljim karijernim koracima, a da ne govorimo koliko mi je značilo učestvovanje na nekom većem i kvalitetnijem projektu. Potrebno je otvoriti vidike mladim ženama na sjeveru, ukazati im na mogućnosti i pružiti im podršku u karijernom dijelu koji im znači kako za zaposlenje, tako i za pokretanje sopstvenog biznisa i najvažnije izlaska iz patrijahalnih stega, koji još uvijek u dobrom procentu vladaju na sjeveru Crne Gore.

Na koji način projekat osnažuje mlade žene na sjeveru Crne Gore?

Naša je ideja da kroz zanimljiva predavanja i edukativne radionice, kao i brojne programe prakse, pružimo vještine i znanja mladim ženama na sjeveru Crne Gore kako bi u karijeri mogle da prepoznaju prave poslovne prilike i OSNAŽENE krenu u buduće poslovne poduhvate.

© 2020 www.osnazime.org All Rights Reserved.